BUDŻET OBYWATELSKI
GMINA KOŁBASKOWO 2022

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Kołbaskowo, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1 mln złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy, który stale zamieszkuje na terenie Gminy Kołbaskowo.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo i miej realny wpływ na rozwój gminy. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 1 mln złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.07.2021
do 17.09.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 18.09.2021
do 22.10.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 14.11.2021

Głosowanie

Od 15.11.2021
do 10.12.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 30.12.2021

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski