projekt nr 4

4. Mini boisko sportowe – wielofunkcyjne „Pod chmurką”


Lokalizacja projektu

Przecław, nr ewidencyjny działki 2/26 (teren siłowni pod chmurką)

Opis projektu

Realizacja projektu zakłada wykonanie wielofunkcyjnego, ogrodzonego boiska o wymiarach 9,5m x 18m z bezpiecznej nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami, wyposażone w 2 bramki do piłki nożnej, 2 mini kosze do koszykówki, bandy z płyty polietylenowej oraz siatki z włókna polipropylenowego o podwyższonej wytrzymałości na tzw. piłkochwyty spełniające wymogi bezpieczeństwa dla dzieci.

Uzasadnienie

Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych dziecka. Korzyści z realizacji to: zwiększenie dostępności i możliwości aktywności ruchowej dzieci, stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju organizmu, rozwijanie i wzbogacanie procesu aktywności ruchowej o działania wdrażające dzieci do zdrowego trybu życia, odkrywanie naturalnych predyspozycji i uzdolnień dzieci.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach