projekt nr 2

2. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Pargowie


Lokalizacja projektu

Tereny rekreacyjne w Pargowie działka nr.14/5 własność  Gminy Kołbaskowo

Opis projektu

Budynek świetlicy wiejskiej murowany parterowy wraz z przyłączem wody i energii elektrycznej , kotłownią ( pompa ciepła), i przydomową oczyszczalnią ( szambo).
Budynek z salą świetlicową, pomieszczeniem gospodarczym, kuchnią i łazienką ,przeznaczony do organizacji zajęć pozaszkolnych rozrywkowych i edukacyjnych, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce integracji lokalnej społeczności

Uzasadnienie

Inwestycja ma na celu aktywizację społeczności lokalnej i jej rozwój kulturowy.
Na terenie świetlicy będzie można zorganizować imprezy kulturalno – rozrywkowe dla mieszkańców wsi.
Najogólniej mówiąc świetlica ma pełnić współcześnie 3 funkcje: społeczno – kulturalna, edukacyjną i gospodarczą.
Świetlica będzie miejscem wypoczynku i życia społeczno – kulturalnego wsi.
Miejsce spotkań  sołeckich

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty około 30000 zł /rocznie
ogrzewania
energia elektryczna
animator ( zakup narzędzi do zajęć z dziećmi  i mieszkańcami)
woda, ścieki, sprzątanie.
Dbanie o teren wokół świetlicy.