projekt nr 2

2. Założenie skweru w centrum wsi Kamieniec


Lokalizacja projektu

Kamieniec, dz. nr 120/6, 120/7, 120/18

Opis projektu

Funkcje placu w centrum wsi, przy drodze Kołbaskowo - Pargowo przez Moczyły, realizowane są w świetlicy wiejskiej i jej otoczeniu. Projekt obejmuje przekształcenie niszczejącego placu w zielony skwer, na którym znajdować się będą: sanitariat z bieżącą wodą, nasadzenia - krzewy, drzewa, trawnik, wyposażenie parkowe - ławki, latarnie, itd., zatoczka parkingowa, stacja obsługi rowerów.

Uzasadnienie

Skwer służyć będzie:
- wszystkim mieszkańcom wsi, podnosząc estetykę otoczenia oraz poprawiając jakość życia mieszkańców. Będzie miejscem odpoczynku i spotka n dla osób w podeszłym wieku i rodziców z dziećmi (dwie najliczniejsze grupy społeczne)
- turystom (pieszym i rowerowym), których liczba będzie rosła z chwilą uruchomienia ścieżki rowerowej do Kołbaskowa.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

10.000,00 zł rocznie