projekt nr 3

3. Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi gminnej


Lokalizacja projektu

Kołbaskowo, działka gminna nr 15

Opis projektu

1. Rozszerzenie drogi z usunięciem nadmiaru zieleni ze skarpy. 2. Położenie rury przepustowej pod drogą wjazdową. 3. Przywrócenie do pierwotnej szerokości pięciu metrów a. korytowanie, b)podsypka piaskowo-betonowa typu Rm, c) kliniec, d) położenie krawężników, e) położenie płyt ażurowych lub nawierzchni asfaltowej

Uzasadnienie

Mieszkańcy posesji nr 1, 1A, 2 i chętni chcący skorzystać z ofert firm: Ogrody Huberta i Agroturystyka w 13 dębach mają utrudniony dojazd do domów i firm, a autokary wycieczkowe w ogóle. Droga gminna działka nr 15 jest wąska 2,5 m. ograniczona skarpą, krzakami i drzewami. Przywrócenie jej do pierwotnej szer. 5 m. i wykonanie z płyt ażurowych umożliwi bezpieczny dojazd do ww posesji oraz firm.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Utrzymanie czystości: 200,00 x 12 miesięcy - 2.400,00 zł