projekt nr 5

5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ostoi


Lokalizacja projektu

Ostoja, dz. nr 8/9

Opis projektu

Wyrównanie terenu, utwardzenie, zasianie trawy. Zrobienie boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej. Postawienie ławek. Postawienie altanki przy grillu oraz ławek i stolika wewnątrz altanki. Przygotowanie miejsca na ognisko oraz ławeczek przy ognisku.

Uzasadnienie

Inwestycje te pozwolą na poprawienie estetyki tego terenu oraz przyczyni się do większej osób korzystających z urządzeń sportowych, które już są na tym terenie. Obecnie na terenie rekreacyjnym umieszczono grill, ale niestety nie ma ławek. Boiska będą wykorzystane przez młodzież nie tylko z Ostoi. Altanka będzie służyła integracji mieszkańców oraz może służyć jako miejsce spotkań sołeckich.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

2021 r. - zakończenie projektu - 0 zł
2022 r. - ok. 600 zł
W kolejnych latach wzrasta utrzymanie terenu (np. koszenie trawy i impregnacja elementów drewnianych, ewentualne naprawy)