projekt nr 1

1. Drukarki 3D dla szkół podstawowych i Gminnego Ośrodka Kultury! Laboratorium druku 3D w Będargowie, Kołbaskowie i Przecławiu


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa w Będargowie, Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, Szkoła Podstawowa w Przecławiu, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

Opis projektu

Projekt polega na wyposażeniu trzech sal lekcyjnych w sprzęt do druku 3D (3 drukarki dla każdej sali) oraz pracowni w GOK, przygotowaniu stanowisk komputerowych do nauki projektowania 3D wraz z oprogramowaniem do projektowania i opracowania wydruków (5 stanowisk dla każdej pracowni). Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju młodzieży z Gminy Kołbaskowo w zakresie nowoczesnej technologii.

Uzasadnienie

W czasie warsztatów z druku 3D odbytych w świetlicach wiejskich Gminy Kołbaskowo zauważono. duże zainteresowanie młodzieży szkolnej takimi zajęciami. Utworzenie laboratorium druku 3D w każdej szkole i GOK pozwoli przygotować uczniów na wyzwania jutra. Projekt kierowany do młodzieży szkolnej jest innowacyjny i w pewnym stopniu elitarny, gdyż w żadnej z ościennych gmin nie ma tego typu pracowni.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

25000